μενού

Ασφαλιστικά

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται άρθρα για μια σειρά ασφαλιστικών θεμάτων που ενδιαφέρουν τις εμπορικές επιχειρήσεις.

1303375015444Η οικονομική δυσπραγία προκαλεί συνθήκες κοινωνικής ασφυξίας για ασφαλισμένους και συνταξιούχους, που κατά περιόδους στερούνται ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, ενώ παράλληλα οδηγεί τους συνεργαζόμενους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υγείας (ιατρούς, φαρμακοποιούς, θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα κ.α.), σε οικονομική ασφυξία και συνακόλουθα σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους (προβληματική διάθεση φαρμάκων, αναστολή ιατρικών ή διαγνωστικών πράξεων κ.α.). Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από την ύπαρξη παλαιών οφειλών των μεταφερόμενων φορέων προς τους παρόχους υγείας και την καθυστέρηση επιχορήγησης του Οργανισμού με 1,5 δις από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξόφληση αυτών των οφειλών, όπως προβλέπεται και στο Ν. 4038/2012.

Περισσότερα...

Newsletter

Login

Ακολουθηστε μας

Go to top