μενού

Στις 9 Μαρτίου του 1908 συνήλθε η πρώτη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου και ψήφισε το καταστατικό.

Στις 23 Μαρτίου του 1908 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες και εξελέγη το πρώτο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου. Πρόεδρος εξελέγη ο Γεώργιος Ι. Καρούζος.

Η θητεία των μελών του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου είχε καθοριστεί δια του καταστατικού διετής.

Το 1910 διεξαχθεισών νέων αρχαιρεσιών εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ανδρέας Καλοκαιρινός.

Η πορεία του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου συνεχίστηκε κανονικά έως και το 1938.

Η σύσταση όμως του Εμπορικού Επιμελητηρίου, αποδυνάμωσε τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου από τα στελέχη του, τα οποία ουσιαστικά ασχολήθηκαν με την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου φορέα.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο με την ιδιότητα που είχε, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ενέπνευσε εμπιστοσύνη στους εμπόρους του Ηρακλείου για την εφεξής μέσω αυτού ευχερέστερη και γρηγορότερη επίτευξη των εμπορικών δικαίων και συμφερόντων.

Η συγκέντρωση στο Εμπορικό Επιμελητήριο όλων των λειτουργιών του εμπορίου και η στελέχωση της Διοίκησης αυτού με το δυναμικό του Εμπορικού Συλλόγου, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της σφαλερής αντίληψης, αναφορικά προς την αναγκαιότητα της συνύπαρξης του Εμπορικού Συλλόγου μετά του Επιμελητηρίου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος εκείνη τη χρονική περίοδο, ακριβώς λόγω της ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας του Επιμελητηρίου, περιέπεσε σε αδράνεια, επειδή ο εμπορικός κόσμος της πόλης στήριξε ηθικά και υλικά το Επιμελητήριο, το οποίο θεωρούσε ως εξέλιξη του ιστορικού Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Πέρασαν τα χρόνια και η ανάγκη της ύπαρξης ενός συνδικαλιστικού οργάνου, οδήγησε κάποιους φωτισμένους εμπόρους στην επαναλειτουργία του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Στις 30 Ιουνίου του 1962 θεωρείται από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου το νέο καταστατικό του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εκλεγόμενους (κάθε δύο χρόνια) εκπροσώπους των δώδεκα τμημάτων.

 • αποικιακών ειδών
 • εγχωρίων προϊόντων
 • Υφασματεμπορίας
 • Ψιλικών ειδών – ειδών Νεωτερισμού – ειδών Υαλοπωλείου
 • Σιδηρικών – Ξυλεμπορίας
 • Δερματεμπορίας (κατεργασμένων)
 • Βιβλιοπωλείων
 • Εμπορομεσιτών
 • Αντιπροσώπων
 • Βιομηχανίας – εξαγωγής
 • Χημικών προϊόντων
 • Ελαιοεμπορίας.

Το 1971 με τροποποίηση του καταστατικού αυξάνονται τα τμήματα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε δεκαεννέα.

Το 1988 με νέα τροποποίηση του καταστατικού καταργούνται τα τμήματα και τα δεκαεννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κάθε τρία χρόνια.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου μετέχει στο Συντονιστικό Συμβούλιο των Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος και προσπαθεί σθεναρά για τη μετεξέλιξή του σε Γενική Συνομοσπονδία. Για το σκοπό αυτό τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου εργάζονται δυναμικά για την ένωση των Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης.

Στις 19 Δεκεμβρίου του 1985 ψηφίζεται το καταστατικό της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης.

Το 1986 ιδρύεται η Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος που στη συνέχεια μετατρέπεται σε Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου συνέβαλε τα μέγιστα για τη δημιουργία της συνδικαλιστικής πυραμίδας των εμπόρων Ελλάδος. Ο Εμπορικός σύλλογος Ηρακλείου με ομιλίες, συγκεντρώσεις και άλλες δραστηριότητες βοήθησε πολύ στην ενοποίηση των Επιμελητηρίων (Εμπορικού-βιομηχανικού και Επαγγελματικού- Βιοτεχνικού) σε ένα Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Το 1993 πραγματοποιείται η αδελφοποίηση του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου μετά του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, δια των εκάστοτε Διοικητικών του Συμβουλίων επιτελεί τέτοιας έκτασης δράση, ώστε εύλογα να έχει επισύρει την εκτίμηση και της κοινωνίας και του Εμπορικού κόσμου του Ηρακλείου, του οποίου τα συμφέροντα πάντοτε εξυπηρετεί.

Newsletter

Login

Ακολουθηστε μας

Go to top