μενού

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Λασιθίου σε συνεργασία με το Ι.Μ.Ε. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (παράρτημα Κρήτης), υλοποιεί δωρεάν προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε απασχολούμενους μικρών επιχειρήσεων.

Τα θέματα των προγραμμάτων είναι:

1. Ζητήματα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία
2. Δεξιότητες εργαζομένων στον γραπτό λόγο και την επικοινωνία
3. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
4. Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού
5. Μεταγνωστικές ικανότητες
6. Στοιχεία σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας και εργασιακές σχέσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον
7. Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας
8. Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης
9. Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος
10. Ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία (Ρωσική γλώσσα)
11. Τεχνικές παρέμβασης στην λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας
12. Αγγλική γλώσσα εστιασμένη στο χώρο της εργασίας
13. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
14. Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες
15. Εκπαίδευση εκπαιδευτών και ποιότητα στη Διά Βίου Μάθηση

Οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στα προγράμματα είναι:

I. Ο κάθε υποψήφιος εκπαιδευόμενος θα πρέπει να έχει email. Η εκπαίδευση θα γίνει ως εξής: 35 ώρες εκπαίδευσης σε αίθουσα και οι υπόλοιπες 35 εξ αποστάσεως σε ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος θα πρέπει να συμμετέχει και να κάνει τις εργασίες που προβλέπονται στο αντίστοιχο θεματικό αντικείμενο που θα επιλέξει. Ακόμη και αν παρακολουθήσει ανελλιπώς τις 35 ώρες εκπαίδευσης σε αίθουσα και δεν κάνει τις εργασίες που είναι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ.

II. Κάθε τμήμα αποτελείται από 20 άτομα και χρειάζονται επιπλέον 4-5 αναπληρωματικά.

III. Εκπαιδευτικό επίδομα δεν χορηγείται.

IV. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι, εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και συμβοηθούντα μέλη (α΄ βαθμού συγγένειας) μέλη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Newsletter

Login

Ακολουθηστε μας

Go to top